Vores arbejde

Care4Burn arbejder for en bæredygtig behandling af brandsårspatienter. Vi tror på, at nøglen til dette er uddannet nationalt sundhedspersonale i brandsårsbehandling og kirurgi samt adgang til nødvendigt kirurgisk udstyr.

Derfor er vi med til at facilitere uddannelsesforløb for lokale læger og sygeplejersker for at styrke lokale sundhedsfaglige kompetencer samt donere kirurgisk udstyr til moderne brandsårsbehandling. Herved er vi med til at støtte etableringen af specialiserede brandsårsafdelinger og forbedre behandlingen af nye og gamle brandskader.

Når sundhedspersonalet har de rette kompetencer og adgang til nødvendigt udstyr, kan de behandle flere patienter, hvilket er til gavn for den enkelte patient men også for deres familier og for samfundet. Igennem vores arbejde oplever vi gang på gang, hvordan den rette behandling øger patienternes livskvalitet.

Care4Burn indgår i ligeværdige fællesskab med respekt for lokale læger og sygeplejersker. Vi arbejder altid med udgangspunkt i lokale forhold.

På nuværende tidspunkt er vi engageret i Tanzania.

Care4Burns projekter

Uddannelse

Læs om hvordan Care4Burn styrker lokale kompetencer indenfor brandsårsbehandling.

Kirurgisk udstyr

Læs om hvordan Care4Burn er med til at sikre en bæredygtig behandling af brandsår.

Patientbehandling

Læs om hvordan Care4Burn sponsorerer enkelte børn hvis familier ikke har råd til behandling.

Samarbejdspartnere

Care4Burn tror på at sammen kan vi gøre en forskel. Derfor samarbejder vi med ligesindede organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Patienthistorier

Care4Burn er en velgørende organisation hvor vi sammen gør en forskel for det enkelte barn ved at sponsorere de børn hvis familier ikke har råd til behandling.