Brandskader

Langt de fleste ulykker sker i hjemmet. Madlavning over åben ild. September 2012.

Brandskader er et globalt sundhedsproblem og er en af Afrikas oversete epidemier. I lav- og mellemindkomstlande registreres der årligt omkring 11 millioner brandskader, hvilket er væsentligt højere end nye tilfælde af tuberkulose og HIV-infektioner til sammen. I flere afrikanske lande er brandskader den tredje største årsag til hospitalsindlæggelse. Afrika syd fra Sahara er det område i verden hvor der indlægges flest pædiatriske brandsårspatienter. Årlig dør mellem 18.000 og 30.000 børn i alderen 5 år eller yngre af brandrelaterede skader i disse lande.

Langt de fleste ulykker sker i hjemmet og flere end 90 % af alle pædiatriske brandskader opstår i forbindelse med madlavning over åben ild. Der er en tæt sammenhæng mellem forekomsten af brandskader og fattigdom. Høj befolkningstæthed, lav levestandard, mangel på uddannelse og høj ledighed er alle risikofaktorer, der medfører at børn fra fattige familier, har 8-25 gange så stor risiko for at blive udsat for brandskader end børn fra mere velstående familier.

Brandsårspatienter bliver ofte mødt med tilbageholdenhed og væmmelse fra omgivelserne på grund af væskende og ildelugtende sår, der på sigt kan medføre skamferende kontrakturer. WHO har de seneste år sat brandskader og andre sårproblemer i lav- og mellemindkomstlande på dagsordenen. På trods af denne opmærksomhed er kompetencerne til at behandle selv de mest enkle former for brandsår næsten fuldstændig fraværende i mange afrikanske lande. Manglende opmærksomhed samt manglende specialiserede brandsårsafdelinger betyder at brandsårspatienter er en glemt patientgruppe, med utilstrækkelig adgang til de nødvendige ressourcer der kan sikre en langsigtet behandling.

”Brandskade omsorg = Handicap omsorg”. Dr. Eriksen.

Ikke fatale brandskader medfører tit smertefulde og livslange handicap, vansiringer og funktionsnedsættelser for patienterne. I tillæg har det følelsesmæssige, psykiske og sociale konsekvenser, for både patient og familie, der strækker sig langt efter selve ulykken. Mangel på rehabiliteringsmuligheder betyder at brandsårspatienter sjældent anerkendes som handicappede af hverken familie eller samfund. Mange oplever at blive udstødt og ender med at leve i en livslang, smertefuld tilværelse, hvor tiggeri er den eneste mulighed for overlevelse.

Care4Burns mission er at styrke og forbedre eksisterende lokale sundhedsfaglige kompetencer indenfor brandsårsbehandling. Vi støtter etableringen af specialiserede brandsårsafdelinger gennem undervisning af læger og sygeplejersker samt donation af nødvendig kirurgisk udstyr. Care4Burn støtter også brandsårspatienter, hvis familier ikke har råd til behandling. Læs mere

Uden hudtransplantation vil denne 4 årige pige få store handicap som voksen. Arvævet vil forhindre hendes venstre ben i at vokse og udvikle sig normalt. Moshi, Tanzania. August 2017.