Mød vores team

Care4Burn er en velgørende organisation. Alt arbejde er frivillig. Bestyrelsen og andre frivillige i organisationen modtager ingen form for økonomisk støtte eller bonus.

Karianne Wilhelmsen Fjære

Grundlægger af Care4Burn og forkvinde

Projektleder farmaceut, Region Hovedstadens Apotek

Jeg har bred erfaring indenfor sundhedssektoren i både Tanzania og Danmark. Igennem min karriere har jeg haft fokus på patientsikkerhed, kvalitetssikring og projektledelse.  Jeg er grundlægger af Care4Burn og har arbejdet med børn med brandskader i Tanzania siden 2008. Jeg tror på, at uddannelse er nøglen til at sikre bæredygtig behandling af brandskader. Når man ved hvilke tragiske konsekvenser ubehandlede brandskader medfører for en stor gruppe patienter, ved man også, at det er altafgørende at styrke og udvikle lokale kompetencer for at sikre ejerskab og et langsigtet engagement i behandlingen.

Anja Bergmann Stubager

Næstforkvinde og kasserer siden 2017

Anæstesisygeplejerske, Ortopædkirurgisk afsnit, Rigshospitalet

Jeg har gennem mit arbejde i Danmark og Afrika oplevet konsekvenserne ved brandskader i både den akutte fase og i det langvarige forløb med behov for mange kirurgiske indgreb. Specielt i Afrika har jeg bedøvet mange små børn, der flere gange ugentlig skulle have renset deres brandsår på operationsstuen. At vi med vores arbejde i Care4Burn kan give ekspertisen videre til lokale læger og sygeplejersker er vejen frem til en bæredygtig behandling for Afrikas børn.

Helen Færch Klingemann

Bestyrelsesmedlem siden 2022

Jeg har mange års erfaring med kommunikation og profilering i både social- og sundhedssektoren, og været frivillig i flere ngo’er. Care4Burn beskæftiger sig med et virkelig vigtigt område, og jeg ønsker med mit fokus at bidrage til at vi med tiden ekspanderer til glæde for endnu flere børn på tværs af både Afrika og Asien.

Hejdi Gamst

Bestyrelsesmedlem siden 2022

TBA

Peter Hallas

Bestyrelsesmedlem siden 2022

TBA

Esben Stubager

Aktiv siden 2022

Pensionist. Har været økonomichef mv. i statslige styrelser siden afsluttet cand. polit studie i 1977. Hjælper med stor entusiasme Care4 Burn med de basale økonomiske arbejdsopgaver. Projektet er livslangt, da der er store uligheder i Tanzania/Afrika.

George Doumani

Aktiv siden 2022

Jeg er en australsk fotograf/kortfilmproducent baseret i København. Jeg foretrækker at præsentere og støtte bæredygtige og moralsk etiske formål. Jeg arbejder primært solo for at fange ægte øjeblik ladet med passion og sandhed. Jeg er glad for at støtte Care4Burn med deres mål om at skabe opmærksomhed om en stor sag, som ikke er dækket af de almindelige medier.

Andreea Vlad

Aktiv siden 2018

Grafisk designer

Med baggrund i traditionel kunstuddannelse samt multimedia, kommunikation og design, anvender jeg flere forskellige designmetoder, når komplekse udfordringer i nutiden skal udforskes og løses. Jeg er rumænsk billedkunstner og designer. I 2012 flyttede jeg til København for at fortsætte mine studier og udvikle min karriere inden for kunst og design. Ønsket om at forbedre livskvaliteten for brandsårspatienter i Afrika, inspirerede mig til at blive en del af Care4Burn.