Mød vores team

Care4Burn er en velgørende organisation. Alt arbejde er frivillig. Bestyrelsen og andre frivillige i organisationen modtager ingen form for økonomisk støtte eller bonus.

Karianne Wilhelmsen Fjære

Grundlægger af Care4Burn og forkvinde

Projektleder, klinisk farmaceut, Region Hovedstadens Apotek

Jeg har bred erfaring indenfor sundhedssektoren i både Tanzania og Danmark. Igennem min karriere har jeg haft fokus på patientsikkerhed, kvalitetssikring og projektledelse.  Jeg er grundlægger af Care4Burn og har arbejdet med børn med brandskader i Tanzania siden 2008. Jeg tror på, at undervisning og træning af lokalt sundhedspersonale i brandsårsbehandling er nøglen til at sikre bæredygtig behandling af brandskader. Når man ved hvilke tragiske konsekvenser ubehandlede brandskader medfører for en stor gruppe patienter, ved man også, at det er altafgørende at styrke og udvikle lokale kompetencer for at sikre ejerskab og et langsigtet engagement i behandlingen.

Helen Færch Klingemann

Bestyrelsesmedlem siden 2022

Projektleder, Steno Diabetes Center

Jeg har mange års erfaring med kommunikation og profilering i både social- og sundhedssektoren, og været frivillig i flere ngo’er. Care4Burn beskæftiger sig med et virkelig vigtigt område, og jeg ønsker med mit fokus at bidrage til at vi med tiden ekspanderer til glæde for endnu flere børn på tværs af både Afrika og Asien.

Jan-Henrik Fjære

Næstformand siden 2023

Pensioneret – Senior Rådgiver, Business Development and Tendering at Emas-AMC AS

Jeg har været engageret i Care4Burn helt fra det øjeblik hvor Karianne mødte Faraja på Nkoaranga hospital, og med hendes første sårbehandling og senere operasjoner. Som et led i dette tog jeg kontakt til Brandskadeafdelingen på Haukeland hospital i Bergen i Norge hvor Dr Einar Eriksen blev engageret. Jeg har stået for gentagne fundraising aktiviteter i bl. a Norge og hos min tidligere arbejdsgiver, hvilket dannet et væsentlig grundlag for Care4Burn i 2008. Care4Burn har nå udviklet og cementert sig som en vigtig humanitær organisation indenfor sårbehandling  af brandskadede børn i Tanzania og jeg ønsker at bidrage til den videre fremdrift af organisationen.

Andreea Vlad

Aktiv siden 2018

Grafisk designer

Med baggrund i traditionel kunstuddannelse samt multimedia, kommunikation og design, anvender jeg flere forskellige designmetoder, når komplekse udfordringer i nutiden skal udforskes og løses. Jeg er rumænsk billedkunstner og designer. I 2012 flyttede jeg til København for at fortsætte mine studier og udvikle min karriere inden for kunst og design. Ønsket om at forbedre livskvaliteten for brandsårspatienter i Afrika, inspirerede mig til at blive en del af Care4Burn.

George Doumani

Aktiv siden 2022

Fotograf/kortfilmproducent

Jeg er en australsk fotograf/kortfilmproducent baseret i København. Jeg foretrækker at præsentere og støtte bæredygtige og moralsk etiske formål. Jeg arbejder primært solo for at fange ægte øjeblik ladet med passion og sandhed. Jeg er glad for at støtte Care4Burn med deres mål om at skabe opmærksomhed om en stor sag, som ikke er dækket af de almindelige medier.

Alexandra P. U. Frölich

Aktiv siden 2023

Event Manager

Med en passion for at bringe mennesker sammen og en stærk baggrund inden for eventkoordinering er Alexandra vores dedikerede Event Manager. Alexandra er uddannet fra CBS, Copenhagen Business School, med en bachelorgrad i Business Administration og Service Management. Hun fusionerer sin uddannelse med sin store erfaring inden for logistik, koordinering og driftsledelse på tværs af forskellige serviceområder. Alexandra er optaget af at skabe varige positive resultater. Hun er ikke bare en eventmanager, men en dedikeret fortaler for forandring. Alexandra omfavner helhjertet Care4Burns mission om at styrke lokale sundhedskompetencer for børn i Tanzania. Vi er stolte over at hun er blevet en del af vores team.