Mød vores team

Care4Burn er en velgørende organisation. Alt arbejde er frivillig. Bestyrelsen og andre frivillige i organisationen modtager ingen form for økonomisk støtte eller bonus.

Karianne Wilhelmsen Fjære

Grundlægger af Care4Burn og formand

Projektleder farmaceut, Region Hovedstadens Apotek

Jeg har bred erfaring indenfor sundhedssektoren i både Tanzania og Danmark. Igennem min karriere har jeg haft fokus på patientsikkerhed, kvalitetssikring og projektledelse.  Jeg er grundlægger af Care4Burn og har arbejdet med børn med brandskader i Tanzania siden 2008. Jeg tror på, at uddannelse er nøglen til at sikre bæredygtig behandling af brandskader. Når man ved hvilke tragiske konsekvenser ubehandlede brandskader medfører for en stor gruppe patienter, ved man også, at det er altafgørende at styrke og udvikle lokale kompetencer for at sikre ejerskab og et langsigtet engagement i behandlingen.

Forough Faghih

Næstformand siden 2018

Farmakonom, Region Hovedstadens Apotek

Jeg har læst til Positiv psykologi vejleder, UCSF forskning om børn og unge samt til Innovations ambassadør fra DTU. At hjælpe andre mennesker giver mig rigtig meget energi og gør livet smukkere. Jeg synes alle børn er uskyldige og de fortjener alle sammen et godt liv trods deres økonomiske begrænsninger. Jeg tror på, at vi i Care4Burn kan gøre en forskel for børn med brandskader.

Liselotte Gjerdrum Carlsen

Kasserer siden 2017

Vice President, Communication and Sustainability, Top-Toy

Jeg har 15 års erfaring fra det private erhvervsliv med fokus på kommunikation og social ansvarlighed herunder etablering af partnerskaber og virksomheders bidrag til arbejdet med FN’s verdensmål. Jeg ønsker med mit engagement i Care4Burn og som aktiv verdensborger at hjælpe mennesker, der har været udsat for invaliderende brandskader, tilbage til et liv, hvor de kan indgå i samfundet og bidrage positivt til udvikling på lige vilkår med andre borgere.

Anja Bergmann Stubager

Bestyrelsesmedlem siden 2017

Anæstesisygeplejerske, Ortopædkirurgisk afsnit, Rigshospitalet

Jeg har gennem mit arbejde i Danmark og Afrika oplevet konsekvenserne ved brandskader i både den akutte fase og i det langvarige forløb med behov for mange kirurgiske indgreb. Specielt i Afrika har jeg bedøvet mange små børn, der flere gange ugentlig skulle have renset deres brandsår på operationsstuen. At vi med vores arbejde i Care4Burn kan give ekspertisen videre til lokale læger og sygeplejersker er vejen frem til en bæredygtig behandling for Afrikas børn.

Heidi Elise Strømsholt

Bestyrelsesmedlem siden 2019

Sygeplejerske, Rigshospitalets Traumecenter og Akutmodtagelse

Jeg har i min studietid og senere som udsendt sygeplejerske for Læger uden Grænser i forskellige afrikanske lande, mødt mange børn og unge, som har lidt af store brandsårskader. Til daglig i Danmark behandler jeg også patienter, både børn og voksne, med store og alvorlige brandsår i det akutte forløb. Jeg oplever en kæmpe forskel på kvaliteten af pleje og behandling, som kan tilbydes i Danmark i modsætning til den som ofte er til rådighed i afrikanske lande. Derfor ved jeg, at der er et stort og vigtig behov for at forbedre vilkårene for brandsårspatienter, og gennem vores arbejde i Care4Burn, arbejder vi med at bringe viden og kompetencer til lokale sygeplejersker og læger, således at der sikres en bæredygtig udvikling med ansvarsfølelse og ejerskab for plejen og behandlingen, og derigennem sikres at brandsårspatienter får en større chance for overlevelse og et liv uden alvorlige handicaps efter deres brandsår.

Andreea Vlad

Aktiv siden 2018

Grafisk designer

Med baggrund i traditionel kunstuddannelse samt multimedia, kommunikation og design, anvender jeg flere forskellige designmetoder, når komplekse udfordringer i nutiden skal udforskes og løses. Jeg er rumænsk billedkunstner og designer. I 2012 flyttede jeg til København for at fortsætte mine studier og udvikle min karriere inden for kunst og design. Ønsket om at forbedre livskvaliteten for brandsårspatienter i Afrika, inspirerede mig til at blive en del af Care4Burn.

Anja Steensig

Ambassadør siden 2019

Forfatter, foredragsholder og spirituel mentor

Anja Steensig er en alsidig person med et stort hjerte. Hun har tidligere været engageret som både tv og radiovært og er nu dedikeret til at formidle kærlighedens styrke samt vigtigheden af medfølelse, både for andre og overfor os selv. Hendes varme, ambitioner og omtanke for andre mennesker er værdier som vi i Care4Burn både identificerer os med og inspireres af og det er derfor med stor glæde at vi ønsker Anja Steensig velkommen som vores ambassadør.

Lina Toft Lernevall

Ambassadør siden 2019

PhD studerende, sygeplejerske

Lina er sygeplejerske og ph.d.-studerende ved Institut for Plastisk, Hånd- og Rekonstruktiv Kirurgi, National Burn Center, Haukeland University Hospital og Institut for Global Folkesundhed og Primærpleje ved Universitetet i Bergen, Norge. Hun er interesseret i, hvordan forældrene oplever deres barns brandskade såvel som de opfattede behov for støtte under indlæggelse på en brandsårsafdeling. Gennem sit arbejde afslører hun behovet for forældrestøtte og hvordan man kan forbedre støtten til forældre til brandskadede indlagte børn. Tak, fordi du kom med i vores team Lina og for at du støtter Care4Burns arbejde.

Farshad Kholghi

Ambassadør siden 2020

Iværksætter og foredragsholder

Farshad er en inspirerende mand med et ærlig syn på livet og han har evnen til at tage noget alvorlig og stort, og som kan være vanskelig at sætte ord på, over i en glædende kontekst fyldt med fnis og grin. Farshad har erfaring fra hvordan er det at skulle starte på nyt og skabe sig et nyt liv. Hans historie er gribende, unik og giver stof til eftertanke. Vi ønsker Farshad velkommen i Care4Burn og er meget taknemmelige for, at han ønsker at støtte op om vores arbejde samt være med til at sætte fokus på brandskadede børn, og den barske livssituation de står i.

Lea Kholghi Frederiksen

Ambassadør siden 2020

Jurist og juridisk konsulent

Lea er jurist hos Miljø- og Fødevareministeriet samt juridisk konsulent hos Bryggeriforeningen. Lea er en varm og behagelig person. Vi er rigtig glade og stolte over at Lea ønsker at tage del i Care4Burns arbejde ved at blive organisationens ambassadør samt være med til at sætte fokus på brandskadede børn, og den barske livssituation de står i. Velkommen Lea.