Patientbehandling

En af de største barrierer for tilstrækkelig behandling af brandsår er mangelende økonomiske ressourcer. Der er en tæt sammenhæng mellem forekomsten af brandskader og fattigdom.

For brandsårsbørn er en hurtig indsats afgørende for et godt resultat, da tidlig behandling på et hospital er med til at mindske infektionsrisiko, blodforgiftning, amputationer og på længere sigt udvikling af alvorlige funktionsnedsættende handicap på grund af store mængder arvæv, der får kropsdele til at trække sig sammen i fastlåste stillinger. 

Det er desværre en barsk realitet, at mange forældre til et brandsårsskadet barn ikke har råd til at hjælpe deres barn.

Care4Burn tror på at vi sammen kan gøre en forskel og selv med få ressourcer kan vi hjælpe mange. Ved at sponsorerer behandling til børn der er blevet alvorlig forbrændte, hvis familier ikke har råd til behandling, kan vi sammen gøre en forskel for det enkelte barns fremtidsudsigter. 

Funktionsnedsættelse i skulder og albue som følge af store mængder arvæv der trækker huden sammen. Faraja og den norske brandsårskirurg Einar Eriksen, november 2009.
Faraja 5 år senere i 2014 med fuld mobilitet i hele armen, som følge af andre operation i november 2009. Én operation koster ca. 700 DKK.