Kirurgisk udstyr

Brandskader er et omfattende sundhedsproblem i Afrika, især for børn. Behandling af børn med brandsår er tidskrævende og langvarig. Uden mulighed for at tilbyde relevant behandling og uden det nødvendige kirurgiske udstyr kan indlæggelsen synes udsigtsløs og strække sig til flere måneder og år og derved blive en uoverkommelig udgift for barnets familie.

Såfremt et stort og dybt brandsår ikke behandles tilstrækkelig og med en eventuel hudtransplantation, vil det være risiko for dannelse af tykt arvæv. Arvævet vil over tid trække sig sammen og på sigt medføre smertefulde og livslange handicap, vansiringer og funktionsnedsættelser for barnet på grund af fx kontraktioner af fingre og tæer eller ekstremiteter der vokser forkert og uhensigtsmæssigt sammen.

Mesh-maskine, Humby knive og knivblade doneret af Care4Burn til Kilimanjaro Christian Medical Centre og brandsårsafdelingen, marts 2014. Total værdi 47.000 DKK.

Overrækkelse af kirurgisk udstyr, doneret af Care4Burn, til hospitalsledelsen på Kilimanjaro Christian Medical Centre. Marts 2014.

Kirurgisk udstyr som Mesh-maskine og Humby knive gør det muligt at behandle store åbne brandsår ved hudtransplantation samt rekonstruere gamle skader, hvor arvævet har trukket sig sammen og medført en funktionsnedsættende kontraktion for patienten.

Care4Burn mener, at adgang til og undervisning i brug af kirurgisk udstyr til lokale kirurger er essentielt for en langsigtet brandsårsbehandling. Care4Burn fundraiser til nødvendig kirurgisk udstyr, som Mesh-maskine og Humby knive, for at skabe en bedre behandling for den enkelte brandsårspatient til gavn for patient, familie, hospital og samfund.