Samarbejdspartnere

Children’s Burn and Wound Care Foundation

Children’s Burn and Wound Care Foundation (CBWCF) blev etableret i 2007 af plastikkirurg Einar Eriksen og Hans Petter Schjelderup. Stiftelsen er placeret i Addis Ababa i Etiopien og har til formål at etablere brandskadecentre for børn i Addis Ababa, støtte uddannelse af lokale læger og sygeplejersker samt at drive brandskadeforebyggende arbejde. De seneste år har CBWCF haft som mål at implementere kompetencebyggende undervisningsprogram i flere afrikanske lande.

Siden 2008 har Dr. Eriksen været bosat i Addis Abeba og arbejdet ved Myungsung Christian Medical Center og CURE Children’s Hospital, hvor han har ydet kirurgisk hjælp til flere hundrede børn og voksne med brandsår samt uddannet både læger og sygeplejere i moderne brandsårsbehandling og plastik kirurgi.

I november 2008 etablerede Karianne W. Fjære, grundlægger af Care4Burn, et samarbejde med Dr. Eriksen. Siden har de årlig rejst til Tanzania for at øge kendskabet til og kompetencerne indenfor moderne brandsårsbehandling samt behandle børn med nye og gamle brandskader.

Siden 2011 har Care4Burn og CBWCF samarbejdet om at hæve kompetence niveauet blandt nationalt sundhedspersonale indenfor plastikkirurgi og brandsårsbehandling ved Universitetshospitalet Kilimanjaro Christian Medical Centre i Moshi Tanzania.

Dr. Eriksen og Karianne W. Fjære. Marts 2009.

Kilimanjaro Christian Medical Centre

Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) blev bygget i 1960erne og ligger ved foden af Mt. Kilimanjaro i Moshi i det nordlige Tanzania. Hospitalet er et universitetshospital og uddanner blandt andet læger, sygeplejersker og fysioterapeuter. KCMC fungerer som et såkaldt ’referral hospital’ og modtager derfor patienter fra både det nordlige, østlige og centrale Tanzania. Hospitalet har plads til 500 – 800 indlagte patienter og har ca. 1300 ansatte.

I 2016 åbnet hospitalet en brandsårsafdeling med 20 sengepladser. Brandsårsafdelingen har et velfunderende sårprogram med forbindingsskift hver anden dag. Samtidig med forbindingsskift gives fysioterapi til alle patienter.

Knapt 40 % af indlagte brandsårspatienter på KCMC er børn under 5 år og ofte indlægges de med skader som følge af åben ild. Ca. 17% af patienterne indlægges med tredje grads forbrændinger. En stor del af patienterne er dehydrerede når de kommer ind pga. massive væsketab fra brandsårene. Over 50 % af patienterne udvikler sepsis i brandsåret og ca. 26 % af patienterne dør desværre som følge af deres skader.

Hospitalsdirektionen på KCMC har som målsætning at blive landets førende hospital indenfor brandsårsbehandling.

Siden 2011 har Care4Burn faciliteret undervisning og træning i brandsårsbehandling og moderne plastik kirurgi, udført af Dr. Eriksen. Målet er at styrke kompetence niveauet for læger og sygeplejersker ved Kilimanjaro Christian Medical Centre. Endvidere donerer Care4Burn nødvendig kirurgisk udstyr, som Mesh-maskine og Humby knive, til hospitalet samt sponsorerer behandlinger af børn hvis familier ikke har økonomiske resurser til hospitalsopholdet.